Miesiąc: Luty 2016

jezyk-ukrainski

Tłumaczenia - język ukraiński

Szukasz biegłego tłumacza języka ukraińskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język ukraiński lub z języka ukraińskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka ukraińskiego i na język ukraiński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Ukraińskiego. Każdy biegły tłumacz języka Ukraińskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Ukraińskiego i na język Ukraiński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Ukraińskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Ukraiński lub z języka Ukraińskiego tłumacz ukraińskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest ukraińskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest ukraińskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Ukraińskim. Tłumacz przysięgły języka Ukraińskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Ukraińskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Ukraińskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Ukraiński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Ukraińskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Ukraińskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest ukraińskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Ukraiński lub tłumaczenia ustne z języka Ukraińskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem ukraińskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Ukraiński lub tłumaczeń ustnych z języka Ukraińskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka UKRAIŃSKIEGO i na język UKRAIŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-ukrainski.htm