Miesiąc: Lipiec 2016

jezyk-szwedzki

Tłumaczenia - język szwedzki

Szukasz biegłego tłumacza języka szwedzkiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język szwedzki lub z języka szwedzkiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka szwedzkiego i na język szwedzki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Szwedzkiego. Każdy biegły tłumacz języka Szwedzkiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Szwedzkiego i na język Szwedzki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenia zwykłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Szwedzkiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Szwedzki lub z języka Szwedzkiego tłumacz szwedzkiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest szwedzkojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest szwedzkojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Szwedzkim. Tłumacz przysięgły języka Szwedzkiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Szwedzkiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Szwedzkiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Szwedzki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Szwedzkiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Szwedzkiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest szwedzkojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Szwedzki lub tłumaczenia ustne z języka Szwedzkiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem szwedzkojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Szwedzki lub tłumaczeń ustnych z języka Szwedzkiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-szwedzki.htm


jezyk-bulgarski

Tłumaczenia - język bułgarski

Szukasz biegłego tłumacza języka bułgarskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język bułgarski lub z języka bułgarskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka bułgarskiego i na język bułgarski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Bułgarskiego. Każdy biegły tłumacz języka Bułgarskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Bułgarskiego i na język Bułgarski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Bułgarskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Bułgarski lub z języka Bułgarskiego tłumacz bułgarskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest bułgarskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest bułgarskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Bułgarskim. Tłumacz przysięgły języka Bułgarskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Bułgarskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Bułgarskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Bułgarski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Bułgarskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Bułgarskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest bułgarskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Bułgarski lub tłumaczenia ustne z języka Bułgarskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem bułgarskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Bułgarski lub tłumaczeń ustnych z języka Bułgarskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-bulgarski.htm


jezyk-estonski

Tłumaczenia - język estoński

Szukasz biegłego tłumacza języka estońskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język estoński lub z języka estońskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka estońskiego i na język estoński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Estońskiego. Każdy biegły tłumacz języka Estońskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Estońskiego i na język Estoński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Estońskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Estoński lub z języka Estońskiego tłumacz estońskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest estońskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest estońskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Estońskim. Tłumacz przysięgły języka Estońskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Estońskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Estońskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Estoński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Estońskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Estońskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest estońskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Estoński lub tłumaczenia ustne z języka Estońskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem estońskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Estoński lub tłumaczeń ustnych z języka Estońskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-estonski.htm


jezyk-wegierski

Tłumaczenia - język węgierski

Szukasz biegłego tłumacza języka węgierskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język węgierski lub z języka węgierskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka węgierskiego i na język węgierski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Węgierskiego. Każdy biegły tłumacz języka Węgierskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Węgierskiego i na język Węgierski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Węgierskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Węgierski lub z języka Węgierskiego tłumacz węgierskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest węgierskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest węgierskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Węgierskim. Tłumacz przysięgły języka Węgierskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Węgierskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Węgierskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Węgierski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Węgierskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Węgierskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest węgierskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Węgierski lub tłumaczenia ustne z języka Węgierskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem węgierskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Węgierski lub tłumaczeń ustnych z języka Węgierskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-wegierski.htm