Miesiąc: Sierpień 2016

jezyk-czeski

Tłumaczenia - język czeski

Szukasz biegłego tłumacza języka czeskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język czeski lub z języka czeskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka czeskiego i na język czeski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Czeskiego. Każdy biegły tłumacz języka Czeskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Czeskiego i na język Czeski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenia zwykłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Czeskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Czeski lub z języka Czeskiego tłumacz czeskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest czeskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest czeskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Czeskim. Tłumacz przysięgły języka Czeskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Czeskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Czeskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Czeski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Czeskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Czeskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest czeskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Czeski lub tłumaczenia ustne z języka Czeskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem czeskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Czeski lub tłumaczeń ustnych z języka Czeskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka CZESKIEGO i na język CZESKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-czeski.htm


jezyk-perski

Tłumaczenia - język perski

Szukasz biegłego tłumacza języka perskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język perski lub z języka perskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka perskiego i na język perski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Perskiego. Każdy biegły tłumacz języka Perskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Perskiego i na język Perski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Perskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Perski lub z języka Perskiego tłumacz perskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest perskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest perskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Perskim. Tłumacz przysięgły języka Perskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Perskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Perskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Perski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Perskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Perskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest perskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Perski lub tłumaczenia ustne z języka Perskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem perskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Perski lub tłumaczeń ustnych z języka Perskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka PERSKIEGO i na język PERSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-perski.htm


jezyk-dunski

Tłumaczenia - język duński

Szukasz biegłego tłumacza języka duńskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język duński lub z języka duńskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka duńskiego i na język duński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Duńskiego. Każdy biegły tłumacz języka Duńskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Duńskiego i na język Duński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Duńskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Duński lub z języka Duńskiego tłumacz duńskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest duńskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest duńskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Duńskim. Tłumacz przysięgły języka Duńskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Duńskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Duńskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Duński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Duńskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Duńskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest duńskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Duński lub tłumaczenia ustne z języka Duńskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem duńskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Duński lub tłumaczeń ustnych z języka Duńskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-dunski.htm


jezyk-portugalski

Tłumaczenia - język portugalski

Szukasz biegłego tłumacza języka portugalskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język portugalski lub z języka portugalskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka portugalskiego i na język portugalski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Portugalskiego. Każdy biegły tłumacz języka Portugalskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Portugalskiego i na język Portugalski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Portugalskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Portugalski lub z języka Portugalskiego tłumacz portugalskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest portugalskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest portugalskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Portugalskim. Tłumacz przysięgły języka Portugalskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Portugalskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Portugalskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Portugalski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Portugalskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Portugalskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest portugalskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Portugalski lub tłumaczenia ustne z języka Portugalskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem portugalskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Portugalski lub tłumaczeń ustnych z języka Portugalskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-portugalski.htm