Miesiąc: Październik 2016

język.angielski

Tłumaczenia - język angielski

Szukasz biegłego tłumacza języka angielskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język angielski lub z języka angielskiego? Od 2006 roku kilka tysięcy klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka angielskiego i na język angielski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Angielskiego. Każdy biegły tłumacz języka Angielskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Angielskiego i na język Angielski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Angielskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Angielski lub z języka Angielskiego tłumacz angielskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest anglojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest anglojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Angielskim. Tłumacz przysięgły języka Angielskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Angielskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Angielskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Angielski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Angielskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Angielskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest anglojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Angielski lub tłumaczenia ustne z języka Angielskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem anglojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Angielski lub tłumaczeń ustnych z języka Angielskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-angielski.htm


język.niemiecki

Tłumaczenia - język niemiecki

Szukasz biegłego tłumacza języka niemieckiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język niemiecki lub z języka niemieckiego? Od 2006 roku kilka tysięcy klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Niemieckiego. Każdy biegły tłumacz języka Niemieckiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Niemieckiego i na język Niemiecki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenia zwykłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Niemieckiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Niemiecki lub z języka Niemieckiego tłumacz niemieckiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest niemieckojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest niemieckojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Niemieckim. Tłumacz przysięgły języka Niemieckiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Niemieckiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Niemieckiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Niemiecki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Niemieckiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Niemieckiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest niemieckojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Niemiecki lub tłumaczenia ustne z języka Niemieckiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem niemieckojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Niemiecki lub tłumaczeń ustnych z języka Niemieckiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-niemiecki.htm

 


język.francuski

Tłumaczenia - język francuski

Szukasz biegłego tłumacza języka francuskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język francuski lub z języka francuskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka francuskiego i na język francuski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Francuskiego. Każdy biegły tłumacz języka Francuskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Francuskiego i na język Francuski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Francuskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Francuski lub z języka Francuskiego tłumacz francuskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest francuskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest francuskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Francuskim. Tłumacz przysięgły języka Francuskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Francuskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Francuskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Francuski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Francuskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Francuskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest francuskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Francuski lub tłumaczenia ustne z języka Francuskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem francuskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Francuski lub tłumaczeń ustnych z języka Francuskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-francuski.htm


język.rumuński

Tłumaczenia - język rumuński

Szukasz biegłego tłumacza języka rumuńskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język rumuński lub z języka rumuńskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka rumuńskiego i na język rumuński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Rumuńskiego. Każdy biegły tłumacz języka Rumuńskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Rumuńskiego i na język Rumuński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Rumuńskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Rumuński lub z języka Rumuńskiego tłumacz rumuńskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest rumuńskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest rumuńskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Rumuńskim. Tłumacz przysięgły języka Rumuńskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Rumuńskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Rumuńskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Rumuński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Rumuńskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Rumuńskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest rumuńskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Rumuński lub tłumaczenia ustne z języka Rumuńskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem rumuńskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Rumuński lub tłumaczeń ustnych z języka Rumuńskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-rumunski.htm

 


język.hiszpański

Tłumaczenia - język hiszpański

Szukasz biegłego tłumacza języka hiszpańskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język hiszpański lub z języka hiszpańskiego? Od 2006 roku kilka tysięcy klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka hiszpańskiego i na język hiszpański.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Hiszpańskiego. Każdy biegły tłumacz języka Hiszpańskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Hiszpańskiego i na język Hiszpański.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Hiszpańskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Hiszpański lub z języka Hiszpańskiego tłumacz hiszpańskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest hiszpańskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest hiszpańskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Hiszpańskim. Tłumacz przysięgły języka Hiszpańskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Hiszpańskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Hiszpańskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Hiszpański. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Hiszpańskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Hiszpańskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest anglojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Hiszpański lub tłumaczenia ustne z języka Hiszpańskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem hiszpańskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Hiszpański lub tłumaczeń ustnych z języka Hiszpańskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-hiszpanski.htm


język.holenderski

Tłumaczenie - język niderlandzki

Szukasz biegłego tłumacza języka niderlandzkiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język niderlandzki (holenderski) lub z języka niderlandzkiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka niderlandzkiego i na język niderlandzki (holenderski).

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka NIDERLANDZKIEGO (HOLENDERSKIEGO) i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenia przysięgłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI), nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Niderlandzkiego. Każdy biegły tłumacz języka Niderlandzkiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Niderlandzkiego i na język Niderlandzki (holenderski).

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka NIDERLANDZKIEGO (HOLENDERSKIEGO) i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenia zwykłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Niderlandzkiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Niderlandzki (holenderski) lub z języka Niderlandzkiego tłumacz niderlandzkiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka NIDERLANDZKIEGO (HOLENDERSKIEGO) i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest niderlandzkojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest niderlandzkojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Niderlandzkim (holenderski). Tłumacz przysięgły języka Niderlandzkiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Niderlandzkiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Niderlandzkiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Niderlandzki (holenderski). Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Niderlandzkiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Niderlandzkiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest niderlandzkojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Niderlandzki (holenderski) lub tłumaczenia ustne z języka Niderlandzkiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem holenderskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Niderlandzki (holenderski) lub tłumaczeń ustnych z języka Niderlandzkiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-niderlandzki.htm

 


język.japoński

Tłumaczenia - język japoński

Szukasz biegłego tłumacza języka japońskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język japoński lub z języka japońskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka japońskiego i na język japoński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Japońskiego. Każdy biegły tłumacz języka Japońskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Japońskiego i na język Japoński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Japońskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Japoński lub z języka Japońskiego tłumacz japońskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest japońskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest japońskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Japońskim. Tłumacz przysięgły języka Japońskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Japońskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Japońskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Japoński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Japońskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Japońskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest japońskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Japoński lub tłumaczenia ustne z języka Japońskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem japońskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Japoński lub tłumaczeń ustnych z języka Japońskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-japonski.htm


język.chiński

Tłumaczenia - język chiński

Szukasz biegłego tłumacza języka chińskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język chiński lub z języka chińskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka chińskiego i na język chiński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Chińskiego. Każdy biegły tłumacz języka Chińskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Chińskiego i na język Chiński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Chińskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Chiński lub z języka Chińskiego tłumacz chińskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest chińskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest chińskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Chińskim. Tłumacz przysięgły języka Chińskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Chińskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Chińskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Chiński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Chińskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Chińskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest chińskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Chiński lub tłumaczenia ustne z języka Chińskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem chińskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Chiński lub tłumaczeń ustnych z języka Chińskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-chinski.htm

 


język.łaciński

Tłumaczenia - język łaciński

Szukasz biegłego tłumacza języka łacińskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język łaciński lub z języka łacińskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka łacińskiego i na język łaciński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Łacińskiego. Każdy biegły tłumacz języka Łacińskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Łacińskiego i na język Łaciński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Łacińskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Łaciński lub z języka Łacińskiego tłumacz łacińskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest łacińskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest łacińskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Łacińskim. Tłumacz przysięgły języka Łacińskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Łacińskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Łacińskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Łaciński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Łacińskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Łacińskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest łacińskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Łaciński lub tłumaczenia ustne z języka Łacińskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem łacińskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Łaciński lub tłumaczeń ustnych z języka Łacińskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-lacina.htm


jezyk-grecki

Tłumaczenia - język grecki

Szukasz biegłego tłumacza języka greckiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język grecki lub z języka greckiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka greckiego i na język grecki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Greckiego. Każdy biegły tłumacz języka Greckiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Greckiego i na język Grecki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenia zwykłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Greckiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Grecki lub z języka Greckiego tłumacz greckiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest greckojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest greckojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Greckim. Tłumacz przysięgły języka Greckiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Greckiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Greckiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Grecki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Greckiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Greckiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest greckojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Grecki lub tłumaczenia ustne z języka Greckiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem greckojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Grecki lub tłumaczeń ustnych z języka Greckiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka GRECKIEGO i na język GRECKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-greka.htm