Tłumaczenia – język angielski

Szukasz biegłego tłumacza języka angielskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język angielski lub z języka angielskiego? Od 2006 roku kilka tysięcy klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka angielskiego i na język angielski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Angielskiego. Każdy biegły tłumacz języka Angielskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Angielskiego i na język Angielski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Angielskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Angielski lub z języka Angielskiego tłumacz angielskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest anglojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest anglojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Angielskim. Tłumacz przysięgły języka Angielskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Angielskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Angielskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Angielski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Angielskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Angielskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest anglojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Angielski lub tłumaczenia ustne z języka Angielskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem anglojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Angielski lub tłumaczeń ustnych z języka Angielskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ANGIELSKIEGO i na język ANGIELSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-angielski.htm