Tłumaczenia – język bułgarski

Szukasz biegłego tłumacza języka bułgarskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język bułgarski lub z języka bułgarskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka bułgarskiego i na język bułgarski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Bułgarskiego. Każdy biegły tłumacz języka Bułgarskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Bułgarskiego i na język Bułgarski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Bułgarskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Bułgarski lub z języka Bułgarskiego tłumacz bułgarskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest bułgarskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest bułgarskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Bułgarskim. Tłumacz przysięgły języka Bułgarskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Bułgarskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Bułgarskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Bułgarski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Bułgarskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Bułgarskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest bułgarskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Bułgarski lub tłumaczenia ustne z języka Bułgarskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem bułgarskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Bułgarski lub tłumaczeń ustnych z języka Bułgarskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka BUŁGARSKIEGO i na język BUŁGARSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-bulgarski.htm