Tłumaczenia – język chiński


Szukasz biegłego tłumacza języka chińskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język chiński lub z języka chińskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka chińskiego i na język chiński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Chińskiego. Każdy biegły tłumacz języka Chińskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Chińskiego i na język Chiński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Chińskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Chiński lub z języka Chińskiego tłumacz chińskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest chińskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest chińskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Chińskim. Tłumacz przysięgły języka Chińskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Chińskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Chińskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Chiński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Chińskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Chińskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest chińskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Chiński lub tłumaczenia ustne z języka Chińskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem chińskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Chiński lub tłumaczeń ustnych z języka Chińskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka CHIŃSKIEGO i na język CHIŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-chinski.htm