Tłumaczenia – język czeski


Szukasz biegłego tłumacza języka czeskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język czeski lub z języka czeskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka czeskiego i na język czeski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Czeskiego. Każdy biegły tłumacz języka Czeskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Czeskiego i na język Czeski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenia zwykłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Czeskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Czeski lub z języka Czeskiego tłumacz czeskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest czeskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest czeskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Czeskim. Tłumacz przysięgły języka Czeskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Czeskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Czeskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka CZESKIEGO i na język CZESKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka CZESKIEGO i na język CZESKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Czeski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Czeskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Czeskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest czeskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Czeski lub tłumaczenia ustne z języka Czeskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem czeskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Czeski lub tłumaczeń ustnych z języka Czeskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka CZESKIEGO i na język CZESKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-czeski.htm