Tłumaczenia – język duński


Szukasz biegłego tłumacza języka duńskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język duński lub z języka duńskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka duńskiego i na język duński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Duńskiego. Każdy biegły tłumacz języka Duńskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Duńskiego i na język Duński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Duńskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Duński lub z języka Duńskiego tłumacz duńskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest duńskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest duńskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Duńskim. Tłumacz przysięgły języka Duńskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Duńskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Duńskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Duński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Duńskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Duńskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest duńskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Duński lub tłumaczenia ustne z języka Duńskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem duńskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Duński lub tłumaczeń ustnych z języka Duńskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka DUŃSKIEGO i na język DUŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-dunski.htm