Tłumaczenia – język estoński


Szukasz biegłego tłumacza języka estońskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język estoński lub z języka estońskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka estońskiego i na język estoński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Estońskiego. Każdy biegły tłumacz języka Estońskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Estońskiego i na język Estoński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Estońskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Estoński lub z języka Estońskiego tłumacz estońskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest estońskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest estońskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Estońskim. Tłumacz przysięgły języka Estońskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Estońskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Estońskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Estoński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Estońskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Estońskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest estońskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Estoński lub tłumaczenia ustne z języka Estońskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem estońskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Estoński lub tłumaczeń ustnych z języka Estońskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ESTOŃSKIEGO i na język ESTOŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-estonski.htm