Tłumaczenia – język francuski

Szukasz biegłego tłumacza języka francuskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język francuski lub z języka francuskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka francuskiego i na język francuski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Francuskiego. Każdy biegły tłumacz języka Francuskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Francuskiego i na język Francuski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Francuskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Francuski lub z języka Francuskiego tłumacz francuskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest francuskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest francuskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Francuskim. Tłumacz przysięgły języka Francuskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Francuskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Francuskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Francuski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Francuskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Francuskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest francuskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Francuski lub tłumaczenia ustne z języka Francuskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem francuskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Francuski lub tłumaczeń ustnych z języka Francuskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka FRANCUSKIEGO i na język FRANCUSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-francuski.htm