Tłumaczenia – język grecki


Szukasz biegłego tłumacza języka greckiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język grecki lub z języka greckiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka greckiego i na język grecki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Greckiego. Każdy biegły tłumacz języka Greckiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Greckiego i na język Grecki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenia zwykłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Greckiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Grecki lub z języka Greckiego tłumacz greckiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest greckojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest greckojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Greckim. Tłumacz przysięgły języka Greckiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Greckiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Greckiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka GRECKIEGO i na język GRECKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka GRECKIEGO i na język GRECKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Grecki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Greckiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Greckiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest greckojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Grecki lub tłumaczenia ustne z języka Greckiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem greckojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Grecki lub tłumaczeń ustnych z języka Greckiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka GRECKIEGO i na język GRECKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-greka.htm