Tłumaczenia – język hiszpański

język.hiszpański

Szukasz biegłego tłumacza języka hiszpańskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język hiszpański lub z języka hiszpańskiego? Od 2006 roku kilka tysięcy klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka hiszpańskiego i na język hiszpański.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Hiszpańskiego. Każdy biegły tłumacz języka Hiszpańskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Hiszpańskiego i na język Hiszpański.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Hiszpańskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Hiszpański lub z języka Hiszpańskiego tłumacz hiszpańskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest hiszpańskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest hiszpańskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Hiszpańskim. Tłumacz przysięgły języka Hiszpańskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Hiszpańskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Hiszpańskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Hiszpański. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Hiszpańskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Hiszpańskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest anglojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Hiszpański lub tłumaczenia ustne z języka Hiszpańskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem hiszpańskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Hiszpański lub tłumaczeń ustnych z języka Hiszpańskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka HISZPAŃSKIEGO i na język HISZPAŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-hiszpanski.htm