Tłumaczenia – język japoński


Szukasz biegłego tłumacza języka japońskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język japoński lub z języka japońskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka japońskiego i na język japoński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Japońskiego. Każdy biegły tłumacz języka Japońskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Japońskiego i na język Japoński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Japońskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Japoński lub z języka Japońskiego tłumacz japońskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest japońskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest japońskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Japońskim. Tłumacz przysięgły języka Japońskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Japońskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Japońskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Japoński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Japońskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Japońskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest japońskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Japoński lub tłumaczenia ustne z języka Japońskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem japońskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Japoński lub tłumaczeń ustnych z języka Japońskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka JAPOŃSKIEGO i na język JAPOŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-japonski.htm