Tłumaczenia – język łaciński

język.łaciński

Szukasz biegłego tłumacza języka łacińskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język łaciński lub z języka łacińskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka łacińskiego i na język łaciński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Łacińskiego. Każdy biegły tłumacz języka Łacińskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Łacińskiego i na język Łaciński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Łacińskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Łaciński lub z języka Łacińskiego tłumacz łacińskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest łacińskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest łacińskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Łacińskim. Tłumacz przysięgły języka Łacińskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Łacińskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Łacińskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Łaciński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Łacińskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Łacińskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest łacińskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Łaciński lub tłumaczenia ustne z języka Łacińskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem łacińskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Łaciński lub tłumaczeń ustnych z języka Łacińskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ŁACIŃSKIEGO i na język ŁACIŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-lacina.htm