Tłumaczenia – język niemiecki

Szukasz biegłego tłumacza języka niemieckiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język niemiecki lub z języka niemieckiego? Od 2006 roku kilka tysięcy klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Niemieckiego. Każdy biegły tłumacz języka Niemieckiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Niemieckiego i na język Niemiecki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenia zwykłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Niemieckiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Niemiecki lub z języka Niemieckiego tłumacz niemieckiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest niemieckojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest niemieckojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Niemieckim. Tłumacz przysięgły języka Niemieckiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Niemieckiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Niemieckiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Niemiecki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Niemieckiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Niemieckiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest niemieckojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Niemiecki lub tłumaczenia ustne z języka Niemieckiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem niemieckojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Niemiecki lub tłumaczeń ustnych z języka Niemieckiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka NIEMIECKIEGO i na język NIEMIECKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-niemiecki.htm