Tłumaczenia – język perski

jezyk-perski

Szukasz biegłego tłumacza języka perskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język perski lub z języka perskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka perskiego i na język perski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Perskiego. Każdy biegły tłumacz języka Perskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Perskiego i na język Perski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Perskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Perski lub z języka Perskiego tłumacz perskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest perskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest perskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Perskim. Tłumacz przysięgły języka Perskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Perskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Perskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka PERSKIEGO i na język PERSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka PERSKIEGO i na język PERSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Perski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Perskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Perskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest perskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Perski lub tłumaczenia ustne z języka Perskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem perskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Perski lub tłumaczeń ustnych z języka Perskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka PERSKIEGO i na język PERSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-perski.htm