Tłumaczenia – język portugalski

jezyk-portugalski

Szukasz biegłego tłumacza języka portugalskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język portugalski lub z języka portugalskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka portugalskiego i na język portugalski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Portugalskiego. Każdy biegły tłumacz języka Portugalskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Portugalskiego i na język Portugalski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Portugalskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Portugalski lub z języka Portugalskiego tłumacz portugalskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest portugalskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest portugalskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Portugalskim. Tłumacz przysięgły języka Portugalskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Portugalskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Portugalskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Portugalski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Portugalskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Portugalskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest portugalskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Portugalski lub tłumaczenia ustne z języka Portugalskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem portugalskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Portugalski lub tłumaczeń ustnych z języka Portugalskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka PORTUGALSKIEGO i na język PORTUGALSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-portugalski.htm