Tłumaczenia – język rosyjski

Szukasz biegłego tłumacza języka rosyjskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język rosyjski lub z języka rosyjskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka rosyjskiego i na język rosyjski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Rosyjskiego. Każdy biegły tłumacz języka Rosyjskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Rosyjskiego i na język Rosyjski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Rosyjskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Rosyjski lub z języka Rosyjskiego tłumacz rosyjskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest rosyjskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest rosyjskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Rosyjskim. Tłumacz przysięgły języka Rosyjskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Rosyjskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Rosyjskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Rosyjski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Rosyjskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Rosyjskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest rosyjskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Rosyjski lub tłumaczenia ustne z języka Rosyjskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem rosyjskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Rosyjski lub tłumaczeń ustnych z języka Rosyjskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka ROSYJSKIEGO i na język ROSYJSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-rosyjski.htm