Tłumaczenia – język rumuński

język.rumuński

Szukasz biegłego tłumacza języka rumuńskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język rumuński lub z języka rumuńskiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka rumuńskiego i na język rumuński.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Rumuńskiego. Każdy biegły tłumacz języka Rumuńskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Rumuńskiego i na język Rumuński.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Rumuńskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Rumuński lub z języka Rumuńskiego tłumacz rumuńskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest rumuńskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest rumuńskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Rumuńskim. Tłumacz przysięgły języka Rumuńskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Rumuńskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Rumuńskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Rumuński. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Rumuńskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Rumuńskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest rumuńskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Rumuński lub tłumaczenia ustne z języka Rumuńskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem rumuńskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Rumuński lub tłumaczeń ustnych z języka Rumuńskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka RUMUŃSKIEGO i na język RUMUŃSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-rumunski.htm

 

Dodaj komentarz