Tłumaczenia – język szwedzki


Szukasz biegłego tłumacza języka szwedzkiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język szwedzki lub z języka szwedzkiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka szwedzkiego i na język szwedzki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Szwedzkiego. Każdy biegły tłumacz języka Szwedzkiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Szwedzkiego i na język Szwedzki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenia zwykłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Szwedzkiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Szwedzki lub z języka Szwedzkiego tłumacz szwedzkiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest szwedzkojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest szwedzkojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Szwedzkim. Tłumacz przysięgły języka Szwedzkiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Szwedzkiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Szwedzkiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Szwedzki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Szwedzkiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Szwedzkiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest szwedzkojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Szwedzki lub tłumaczenia ustne z języka Szwedzkiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem szwedzkojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Szwedzki lub tłumaczeń ustnych z języka Szwedzkiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka SZWEDZKIEGO i na język SZWEDZKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-szwedzki.htm