Tłumaczenia – język turecki

język.turecki

Szukasz biegłego tłumacza języka tureckiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język turecki lub z języka tureckiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka tureckiego i na język turecki.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka TURECKIEGO i na język TURECKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka TURECKIEGO i na język TURECKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Tureckiego. Każdy biegły tłumacz języka Tureckiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Tureckiego i na język Turecki.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka TURECKIEGO i na język TURECKI

Tłumaczenia zwykłe z języka TURECKIEGO i na język TURECKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Tureckiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Turecki lub z języka Tureckiego tłumacz tureckiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka TURECKIEGO i na język TURECKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka TURECKIEGO i na język TURECKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest tureckojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest tureckojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Tureckim. Tłumacz przysięgły języka Tureckiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Tureckiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Tureckiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka TURECKIEGO i na język TURECKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka TURECKIEGO i na język TURECKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Turecki. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Tureckiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Tureckiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest tureckojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Turecki lub tłumaczenia ustne z języka Tureckiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem tureckojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Turecki lub tłumaczeń ustnych z języka Tureckiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka TURECKIEGO i na język TURECKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-turecki.htm