Tłumaczenia – język węgierski

Szukasz biegłego tłumacza języka węgierskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język węgierski lub z języka węgierskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka węgierskiego i na język węgierski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Węgierskiego. Każdy biegły tłumacz języka Węgierskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Węgierskiego i na język Węgierski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Węgierskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Węgierski lub z języka Węgierskiego tłumacz węgierskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest węgierskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest węgierskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Węgierskim. Tłumacz przysięgły języka Węgierskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Węgierskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Węgierskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Węgierski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Węgierskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Węgierskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest węgierskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Węgierski lub tłumaczenia ustne z języka Węgierskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem węgierskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Węgierski lub tłumaczeń ustnych z języka Węgierskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka WĘGIERSKIEGO i na język WĘGIERSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-wegierski.htm