Tłumaczenia – język włoski


Szukasz biegłego tłumacza języka włoskiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język włoski lub z języka włoskiego? Od 2006 wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka włoskiego i na język włoski.

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI

Tłumaczenia przysięgłe z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI, nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Włoskiego. Każdy biegły tłumacz języka Włoskiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Włoskiego i na język Włoski.

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI

Tłumaczenia zwykłe z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Włoskiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Włoski lub z języka Włoskiego tłumacz włoskiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest włoskojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest włoskojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Włoskim. Tłumacz przysięgły języka Włoskiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Włoskiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Włoskiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Włoski. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Włoskiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Włoskiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest włoskojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Włoski lub tłumaczenia ustne z języka Włoskiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem włoskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Włoski lub tłumaczeń ustnych z języka Włoskiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka WŁOSKIEGO i na język WŁOSKI na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-wloski.htm