Tłumaczenia zwykłe

tlumaczenie zwykle pisemne

Tłumaczenia zwykłe można podzielić na różne dziedziny i branże, a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe i tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń tłumacz musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

Tłumaczenia ustne zwykłe stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron jest obcojęzyczna. Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny często występuje jako tłumacz konsekutywny w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest obcojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).