Tłumaczenie – język niderlandzki


Szukasz biegłego tłumacza języka niderlandzkiego? A może wystarczy tłumaczenie zwykłe na język niderlandzki (holenderski) lub z języka niderlandzkiego? Od 2006 roku wielu klientów zaufało nam i zleciło tłumaczenie z języka niderlandzkiego i na język niderlandzki (holenderski).

Poniżej znajdziesz krótki opis rodzajów tłumaczeń oferowanych przez nasze biuro

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne z języka NIDERLANDZKIEGO (HOLENDERSKIEGO) i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenia przysięgłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI), nazywane również tłumaczeniami wierzytelnymi, wymagane są przeważnie w międzynarodowym obiegu dokumentów urzędowych. Do najczęściej tłumaczonych przysięgle dokumentów zaliczamy: tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu ślubu, tłumaczenie aktu notarialnego, tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów czy też tłumaczenie dodatkowych uprawnień zawodowych. Takie tłumaczenia są wykonywane przez biegłych tłumaczy przysięgłych języka Niderlandzkiego. Każdy biegły tłumacz języka Niderlandzkiego w Polsce musi zdać egzamin Państwowy uprawniający do wykonywania tłumaczeń przysięgłych z języka Niderlandzkiego i na język Niderlandzki (holenderski).

 

Tłumaczenia zwykłe pisemne z języka NIDERLANDZKIEGO (HOLENDERSKIEGO) i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenia zwykłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) można podzielić na różne dziedziny i branże a wyszczególnić tu można tłumaczenia specjalistyczne techniczne dokumentacji technicznych, tłumaczenia medyczne, tłumaczenie literatury lub przekład literacki, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia biznesowe, tłumaczenia prawnicze. Doświadczony i profesjonalny tłumacz języka Niderlandzkiego podczas tłumaczenia pisemnego uwzględnia m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe i idiomy. W przypadku bardzo specjalistycznych tłumaczeń na język Niderlandzki (holenderski) lub z języka Niderlandzkiego tłumacz niderlandzkiego musi uwzględnić specjalistyczne słownictwo charakterystyczne dla danej branży.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka NIDERLANDZKIEGO (HOLENDERSKIEGO) i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenie ustne przysięgłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) wymagane są często w Urzędzie Stanu Cywilnego, np. tłumaczenie ustne przysięgłe podczas zawarcia związku małżeńskiego, gdy jeden z małżonków jest niderlandzkojęzyczny, tłumaczenie ustne przysięgłe podczas rejestracji dziecka w przypadku gdy jeden z rodziców jest niderlandzkojęzyczny. Tłumacz przysięgły ustny może też występować jako tłumacz biegły w sądzie podczas rozprawy, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego Państwa i włada jedynie językiem Niderlandzkim (holenderski). Tłumacz przysięgły języka Niderlandzkiego może również przetłumaczyć ustnie i uwierzytelnić tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza. Często tłumacze przysięgli języka Niderlandzkiego są również wzywani przez służby mundurowe do przesłuchań osób zatrzymanych. We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach tłumacz przysięgły języka Niderlandzkiego wykonuje tłumaczenie konsekutywne. W przypadku tłumaczeń ustnych przysięgłych raczej nie zdarza się, aby tłumacz wykonywał tłumaczenie symultaniczne.

 

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI)

Tłumaczenia ustne zwykłe z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) stosowane są np. podczas szkoleń, gdy jedna ze stron zna tylko język Niderlandzki (holenderski). Często też tłumaczy się prelegentów podczas konferencji międzynarodowych. Tłumacz ustny języka Niderlandzkiego często występuje jako tłumacz konsekutywny języka Niderlandzkiego w projektach firm, gdzie strona wdrażająca jest niderlandzkojęzyczna. Często też wykonujemy tłumaczenia ustne na język Niderlandzki (holenderski) lub tłumaczenia ustne z języka Niderlandzkiego w firmach z kapitałem zagranicznym oraz na wszelkiego rodzaju spotkaniach z udziałem holenderskojęzycznych obcokrajowców. Wśród tłumaczeń ustnych na język Niderlandzki (holenderski) lub tłumaczeń ustnych z języka Niderlandzkiego wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia szeptane oraz tłumaczenia de liaison („zdanie po zdaniu”).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na tłumaczenia z języka NIDERLANDZKIEGO i na język NIDERLANDZKI (HOLENDERSKI) na stronie: http://www.linguaforum.eu/tlumaczenia/tlumaczenie-niderlandzki.htm